Motto: De la Unul spre celălalt


În acest an, noiembrie 2023, revista Artesane Studio marchează șase ani de existență, de la originile sale ca portofoliu personal, la o publicație bilingvă independentă, cu un public înfloritor din întreaga lume, numărând până în prezent peste 300.000 de vizitatori.


În ceea ce privește originea numelui publicației, acesta provine din latinescul "ars" și "sanus", remarcând arta, sunetul și sănătatea, împreună cu "studio", creând astfel o întrepătrundere între alegerea cuvintelor și identitatea revistei. Această fuziune lingvistică compune un spațiu metaforic, asemenea unui laborator intelectual sau a unui atelier de creație artistică-culturală, în care se unesc puterea artei și cunoașterea pentru a furniza o experiență intelectuală și spirituală rafinată și, în ultimă instanță, unică în mediile actuale. Motto-ul revistei sugerează că revista este interesată să exploreze relațiile dintre  oameni, idei și culturi, relația dintre individ și colectiv, dintre microcosmos și macrocosmos, respectiv să promoveze dialogul și înțelegerea interculturală într-o lume tot mai polarizată și fragmentată. 


Misiunea subtilă a revistei este aceea de redefini intelectualitatea și rolul acesteia în era postmodernă prin cultivarea gândirii critice și a creativității printr-o abordare interdisciplinară. Prin contribuția la înțelegerea profundă a mediului intelectual occidental, publicația furnizează o perspectivă avangardistă și o imagine holistică a realității și țesăturilor sociale, adresându-se atât studenților, profesioniștilor, dar și pasionaților de cultură. Metodologiile sale inovatoare, incluzând o varietate de formate și perspective, împreună cu posibilitatea publicării de materiale în mai multe limbi, a contribuit la succesul său, cumulând astfel la cea mai înaltă calitate posibilă.


Revista este bogată în lucrări diverse, de la eseuri filozofice ce tratează natura realității, libertății, autenticității și moralității, la articole academice pe teme despre arta religioasă, semiotică și teoria politică, investigații jurnalistice privind corupția și discriminarea în rândurile bisericilor, recenzii de cărți care acoperă literatura clasică, filozofia și teologia politică, artă eclectică și știință, articole despre subiecte variate precum religia și inteligența artificială, filosofia medievală și literatura comparată, rapoarte de cercetare în domeniul teoriilor și metodologiilor comunicării interculturale și inter-religioase, și multe alte subiecte.


În continuare, publicația explorează teme precum problemele estetice și artistice, intersecția dintre artă și societate, artă și religie, tehnologie și artă, fundamentele teologiei și filozofiei etc. Astfel, drumul parcurs de Artesane Studio în cei șase ani de existență constituie un exemplu de curaj și angajament, devotament și perseverență, fiind o sursă de inspirație și motivare în spațiul cultural românesc și internațional.


În cele din urmă, Artesane Studio promovează rațiunea, moralitatea și justețea, adevărate izvoare ale imaginației, furnizând astfel o experiență intelectuală provocatoare, definitorii unui punct de referință pentru lumea culturii și cunoașterii. Prin urmare, Artesane Studio rămâne asemenea unei invitații deschise în a explora teritorii necunoscute.


Fondator și Editor-șef Artesane Studio, Nicoll-Hellen
Fondator și Editor-șef Artesane Studio, Nicoll-Hellen

Cele mai noi publicații

Fiți mereu la curent cu noutățile!


Privind în adâncul sufletului lumii,
Un mănunchi împletit de amintiri apofatice
Veghează cu o tăcere solemnă călătoria noastră,
Asemenea unor santinele așezate sub cerul fulgerător,
Devenind simboluri ale nemărginitului.