Philosophy

Celebrarea limbii proprii atestă conştientizarea şi asumarea unui adevăr pe care nu trebuie să-l uităm vreodată: limba exprimă identitatea noastră. Dacă-l pierdem, noi înşine suntem pierduţi. Suntem datori să luptăm pentru integritatea, identitatea fonetică, lexicală, semantică şi stilistică a limbii noastre, să-i apărăm profilul şi frumuseţea, în...

𝐴𝑑𝑒𝑣𝑎̆𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑎̆ 𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎̆ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎̆, 𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑚𝑎̆ 𝑠𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒, 𝑐𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎!

În cea de-a doua parte a lucrării cu și despre stoicism, vom aprofunda tema eticii, căutând a înţelege aplicabilitatea ei în vremurile noastre. Și după cum bine știm deja, școala stoică este de părere că universul este guvernat de legi absolute care nu admit excepții, iar esențialul naturii umane este rațiunea. Aceste principii se sumează în...

În eseul anterior am amintit despre Stoicism ca fiind filozofia oamenilor practici, pragmatici, productivi: filozofie după care ne-am ghidat și noi de altfel în toate dezbaterile de până la ora actuală. Însă, ce este de fapt stoicismul, cine l-a inventat, când a apărut, și ce a declanșat apariţia sa? La toate aceste întrebări, și mai mult de atât,...

𝐈𝐮𝐛𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐫𝐚̆𝐬𝐩𝐮𝐧𝐬𝐮𝐥 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐢𝐥𝐞𝐦𝐚̆, 𝐨𝐫𝐢𝐛𝐢𝐥𝐚̆ 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞, 𝐭𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞𝐭̗𝐞, 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭, 𝐢̂𝐧𝐠𝐫𝐢𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞.Sunt unii care nu au putut gusta, totuși, încă, din pomul acesta universal, ancestral al iubirii, dintr-o neputință, din lașitate sau din pură naivitate.

Singura datorie pe care o avem pe această lume e cea față de Dumnezeu. Această datorie constă în bucuria de a fi în armonie cu natura, cu timpul, cu oamenii, cu viața și cu moartea, cu însăși creația. Aceasta e unica datorie a omului pe acest pământ. Să alegi binele și să renunți la rău, să nu clevetești, minți, ucizi,...

Mândria este o boală sufletească de temut, care se vindecă foarte greu. Nu este păcat mai urât înaintea lui Dumnezeu decât mândria. Sfinții Părinți o numesc "sămânța satanei". Mândria este încrederea în sine dusă până la extrem, care respinge tot ce nu este "al meu"; este izvor al mâniei, cruzimii, enervării și răutății; este refuz al ajutorului...

Inima mea nu are încredere în oameni, sufletul se dăruiește complet lui Dumnezeu, mintea refuză să accepte superficialitatea și ipocrizia aceasta care patronează modernitatea. Toată nădejdea a rămas și rămâne veșnic la Bunul Dumnezeu.