Philosophy

The Consolation of Philosophy is a philosophical and literary masterpiece composed in 523 AD while he was unjustly imprisoned due to a false charge of treason against King Theodoric. [1] In this work, he reflects on the human condition and the role of philosophy in providing comfort and wisdom in the face of adversity. He presents his thoughts as...

Fondator al neoplatonismului, Plotin definește frumusețea ca fiind o expresie a principiului suprem al realității, Unul. Conform acestuia, "Unul este totul și nimic din toate; nu este o parte din toate, ci este toate, fără să fie nimic din ele. [VI.9.6]. Unul nu este ființă, ci sursa ființei. [VI.9.3]. El nu este frumos, ci mai presus de frumos."...

În Timaeus, dialogul asupra căruia ne vom opri astăzi, Platon prezintă o relatare elaborată a formării universului și o explicație a ordinii și frumuseții sale impresionante. Universul, propune el, este produsul unei entități raționale, bine intenționate și binefăcătoare. Este opera unui Meșter divin ("Demiurge", dêmiourgos, 28a6) care, fiind un...

Un intelectual nu poate fi decât un om liber. Și numai un om liber poate fi un om de geniu, un intelectual. Căci omul liber nu se supune decât naturii și naturii lui Dumnezeu, el se supune în primul rând legilor văzute ale unui "(k)cosmos" (greaca veche: κόσμος) fără de sfârșit și fără de început. Astfel, cu bucurie, prin a...

Fericirea, fără îndoială, poartă însemnele Sacralităţii, determinându-te să te reverşi dincolo de graniţele propriei fiinţe. Flux, continuitate, expansionism, uniune - astfel se caracterizează fericirea. Intuitiv, s-ar putea vorbi atât despre fericirea colectivă, cât şi despre cea individuală, punându-se problema dacă se întrepătrund sau se...

𝐴𝑑𝑒𝑣𝑎̆𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑎̆ 𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎̆ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎̆, 𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑚𝑎̆ 𝑠𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒, 𝑐𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎!

În cea de-a doua parte a lucrării cu și despre stoicism, vom aprofunda tema eticii, căutând a înțelege aplicabilitatea ei în vremurile noastre. Și, după cum bine știm deja, școala stoică este de părere că universul este guvernat de legi absolute care nu admit excepții, iar esențialul naturii umane este rațiunea. Aceste principii se sumează în...

Stoicismul, o școală a filozofiei elenistice fondată de Zenon din Citium, la începutul secolului al III-lea î.Hr., în Atena, aduce în prim plan libertatea interioară, sufletească, ca fundament împotriva demagogiei. O filozofie a cunoașterii de sine, a împăcării cu lumea relațiilor, cu întreg universul, stoia consideră că multe din problemele...

Inima mea nu are încredere în oameni, sufletul se dăruiește complet lui Dumnezeu, mintea refuză să accepte superficialitatea și ipocrizia aceasta care patronează modernitatea. Toată nădejdea a rămas și rămâne veșnic la Bunul Dumnezeu.