Misiunea fundamentală a individului în societate constă în cultivarea și dezvoltarea intelectului, care reprezintă atributul suprem al personalității umane. Intelectul, caracterizat printr-o gamă diversă de cunoștințe și abilități cognitive, conferă acestei personalități o substanțială dimensiune ontologică. Această proprietate inalienabilă,...

Celebrarea limbii proprii atestă conștientizarea și asumarea unui adevăr pe care nu trebuie să-l uităm vreodată: limba exprimă identitatea noastră. Dacă o pierdem, noi înșine suntem pierduți. Suntem datori să luptăm pentru integritatea, identitatea fonetică, lexicală, semantică și stilistică a limbii noastre, să apărăm profilul și frumusețea ei, în...