Poezia: Marea deșertăciune  

24.03.2024

Privind în adâncul sufletului lumii,
Un mănunchi împletit de amintiri apofatice
Veghează cu o tăcere solemnă călătoria noastră,
Asemenea unor santinele așezate sub cerul fulgerător,
Devenind simboluri ale nemărginitului.


În lumina roșie a amurgului, Marea - o alegorie a separării.
Orgoliul ascuțit a tăiat adânc rădăcinile noastre.
În oglindirea narcisistă, el a căutat strălucirea în afara sa.


Egoismul, un joc tenebros,
O umbră palidă,
O firească tribulație.
În memoria apei, cu ușoară tristețe, îmi odihnesc sufletul.


În lumina iubirii, martoră stă salcia asupra timpului.
Întrebându-se, "Cine a ucis dragostea aceasta?"
Despărțirea, un act solemn al destinului.
Rămânem doar cu o frumoasă amintire, după cum spunea și Rilke.

"În urmă e tăcere, Eu cobor
ochii mei larg deschiși asupra ta,
ei te țin lin și se desprind ușor,
când în noapte se mișcă ceva."


Note:

  • Titlul sculpturii a fost atribuit în mod personal. Autorul și titlul acesteia sunt necunoscute.
  • Context și asocieri: "Cel mai frumos și mai convingător discurs despre dragoste este îmbrățișarea." – Părintele Dumitru Stăniloae, (n. 29 noiembrie 1903, Vlădeni, Dumbrăvița, Brașov, România – d. 5 octombrie 1993, București, România) a fost un preot, teolog, profesor universitar, specialist în dogmatică, traducător, scriitor și ziarist român. [1] Este considerat unul dintre autoritățile proeminente ale teologiei europene din secolul XX și cel mai mare teolog român din acel secol. A lucrat vreme de 45 de ani la traducerea lucrării Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii (în douăsprezece volume). Membru titular al Academiei Române (1991). [2]