META ARTICLES

Art. Theology & Philosophy

A bilingual platform dedicated to lovers of art, literature and everything that includes elegance and etiquette. 


𝐼𝑛 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠, 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑠ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑎𝑙𝑒𝑑, 𝑎𝑙𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛. - Emmanuel Levinas

LATEST BLOG POSTS

Pentru Ellul, propaganda este eficientă deoarece se bazează pe ceea ce un individ are deja înrădăcinat în sistemul său de valori. Propaganda nu încearcă să schimbe convingerile oamenilor, ci să le exploateze pentru a-i determina să acționeze într-un anumit fel. El oferă o analogie pentru a explica modul în care funcționează propaganda. Acesta...

Rainer Maria Rilke a fost un poet austriac care a trăit în perioada 1875-1926, fiind considerat unul dintre cei mai importanți scriitori germani ai secolului al XX-lea. Opera sa este caracterizată de eleganța stilului, de sensibilitatea lirică și de profunzimea gândirii.

The Consolation of Philosophy is a philosophical and literary masterpiece composed in 523 AD while he was unjustly imprisoned due to a false charge of treason against King Theodoric. [1] In this work, he reflects on the human condition and the role of philosophy in providing comfort and wisdom in the face of adversity. He presents his thoughts as...

FINE ART GALLERY

Portrait of a Woman of the Hofer Family, about 1470 - German (Swabian) School
Portrait of a Woman of the Hofer Family, about 1470 - German (Swabian) School

SYNOPSIS

It has been scientifically proven that art has a tremendous effect on our psychological and emotional well-being. This is why every home needs its little art gallery which can nurture, inspire and uplift our souls.

Based on ethical production, these masterpieces  - original (authentic) or hand-made paintings - are specially created for you, to bring a more peaceful, comfortable and refined outlook to your home decor.

From classical to impressionist era, to the realist or contemporary style, from modern to eclectic design, I am honored to help you to curate the most astonishing artworks from all over the world. 

Thus said, you can check the blog section if you would love to find more details or if you are looking to improve your knowledge in the fine art industry - through medium and long-form materials, news, articles, blog posts, and more. This section is dedicated not just to collectors, but also to art students and those who want to perfect their crafts (local art businesses).

Keywords: portrait, historical, still life, devotional/religious art

Period: renaissance, mannerism, baroque, neoclassicism, realism, pre-raphaelite, impressionism, art nouveau, art deco/surrealism, arte povera, contemporary art.

Este dovedit științific faptul că arta are un efect remarcabil asupra bunăstării noastre generale, psihologice și emoționale. Acesta este motivul pentru care fiecare apartament (casă) are nevoie de mica sa galerie de artă, care să poată bucura, inspira și înălța sufletele noastre.

 

De la clasicism până la impresionism, la stilul realist sau contemporan, de la designul modern la cel eclectic, sunt onorată să vă pot ajuta în a achiziționa cele mai rafinate opere de artă din întreaga lume, pentru locuința domniei voastre.


Acestea fiind spuse, puteți explora secțiunea blog dacă doriți să aflați mai multe informații despre colecționarea de artă. Avem materiale de formă medie sau lungă, articole academice, articole de blog, știri despre evenimente și multe altele. Această secțiune este dedicată nu doar colecționarilor, ci și studenților de la arte plastice ori celor care doresc să își perfecționeze meseria (afacerile locale). 

FINE ART PR

Dress your home in the colors you love! 

Almond Blossom (1890), Vincent Van Gogh. Van Gogh Museum, Amsterdam
Almond Blossom (1890), Vincent Van Gogh. Van Gogh Museum, Amsterdam

FINE ART PHOTOGRAPHY

- everything about art and beyond - 

Fine-art photography is photography created in line with the vision of the photographer as an artist, using photography as a medium for creative expression. The goal of fine-art photography is to express an idea, a message, or an emotion. This stands in contrast to representational photography, such as photojournalism, which provides a documentary visual account of specific subjects and events, literally representing objective reality rather than the subjective intent of the photographer; and commercial photography, the primary focus of which is to advertise products or services. Wikipedia

  1. În societatea greacă femeia a rămas întotdeauna pe un loc secundar în faţa legii.

  2. În Grecia clasică femeile nu aveau nici un statut juridic pentru că nu erau considerate cetățeni ai Atenei.

  3. Spre deosebire de băieţi, fetele nu primeau nici un fel de instruire.

  4. La atenieni, o administrare bună a gospodăriei era echivalentă cu reușită unei căsnicii. Soția locuia într-un "gynekoniti", adică într-un spațiu destinat exclusiv femeilor, împreună cu sclavele.
  5. În familia romană autoritatea tatălui era, cel puţin în perioada Republicii, nelimitată şi absolută. Cu alte cuvinte, tatăl avea drept de viaţă şi de moarte asupra soţiei şi copiilor săi pe care îi putea maltrata, ucide sau chiar vinde ca sclavi.
  6. Căsătoria şi alegerea viitoarei soţii, respectiv alegerea viitorului soţ, o hotărau părinţii. Între cele două familii se încheia şi un contract prin care era prevăzută data căsătoriei, de obicei cu o îndelungată anticipaţie, iar data căsătoriei avea loc nu înainte ca tânărul să fi împlinit 17 ani, adică să fi devenit cetăţean roman.
  7. Societatea traco-geto-dacică era de tip falocratică, adică cu caracter de dominație socială, culturală și simbolică a bărbaților asupra femeilor.
  8. La început, "la traci era obiceiul să aibă multe femei, în aşa fel, ca de la multe femei să aibă mulţi copii, iar obiceiul acesta se spune că îşi trage obârşia de la regele Doloncos, fiul lui Kronos şi al nimfei Thraike, fiică de titan, care a avut mulţi copii de la multe femei", după cum ne amintește Eusthatius.
  9. La traci se observa clar dorința femeilor de a se sacrifica pentru soțiii lor. De exemplu, când unul din soți deceda "se isca între femeile (mortului) mari neînţelegeri, iar prietenii îşi dădeau osteneala şi arătau o nespusă râvnă ca să afle pe care dintre neveste a iubit-o mai mult cel decedat. Femeia socotită vrednică să primească cinstirea, era lăudată de bărbaţi şi de femei, apoi era înjunghiată de ruda ei cea mai apropiată. După acestea, trupul acesteia era înmormântat împreună cu cel al bărbatului ei", ne amintește Herodot.
  10. Mai târziu, reforma politico-religioasă a lui Deceneu a înlăturat aceste obiceiuri poligamice.


ANCESTRAL

"Ancestral" este un bildungsroman în versuri, cu o tentă de povestire în ramă, structurat în două volume, anume volumul 1: "Dincolo de timp" și volumul 2: "Labirintul Muzelor", care își propune să urmărească drama tânărului din secolul XXI, al generației anilor de după 1990, și cum reușește acesta să își metamorfozeze patimile în virtuți, vicisitudinile în reușite, într-o lume care nu se arată a fi deloc una propice, o lume care face parte din această spirală numită ea soartă, o lume austeră.


Un roman de dragoste, cu iz filozofic, de formare a protagoniștilor, Ana, David, Aurora, lucrarea de față ne descoperă cum își dezvoltă oamenii abilitatea de a explora cu curaj potecile vieții, de a traversa puntea de la tânărul adolescent la adultul care se află acum în deplinătatea maturității sale intelectuale, emoționale, spirituale și culturale. Vom evada în lumea omului căruia mai totul îi era confuz până dăúnăzi și vom învăța cum se creează acesta pe sine ca pe unul rațional, echilibrat.


Unii ne vom uimi, alții poate ne vom regăsi într-unul din personaje, în timp ce ceilalți ar putea afla, de ce nu, o parte din misterele și culorile fascinante ale vieții, toate acestea realizându-se urmărind împreună confruntarea directă și inevitabilă a personajelor principale cu factorul numit destin,  cu al lor daimon socratic.

METAMORPHOSIS

FRAGMENTE


𝐴𝑑𝑒𝑣𝑎̆𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑎̆ 𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎̆ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎̆, 𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑚𝑎̆ 𝑠𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒, 𝑐𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎!

Sensibilitatea este acea caracteristică primordială a omului frumos. O oază de inspirație și de liniște, de creativitate, sensibilitatea este esența omului smerit, demn și darnic, nobil și curajos, iubitor și cumpătat. Făcătorul acesta de bine și de pace trebuie să fie, așadar, un om sensibil. Fără sensibilitate omul nu își poate dezvolta abilitatea de a fi empatic.Omul sensibil se gândește la Dumnezeu: la semeni, la plante, la animale, la binele planetei, al universului și al stelelor. El caută să fie de ajutor, se roagă pentru aproapele său și încearcă să fie împăciuitor. Omul insensibil, pe de altă parte, devine profund trufaș. Acesta violează și denigrează pe oricine îi iese în cale și nu se supune regulilor și ideilor sale. El se chinuie pe sine și pe cei din jur în goana sa nebună după un sens și scop al cărui înțeles nu l-a aflat încă. Devenind asemenea unei creaturi mitologice, jumătate om-jumătate țap, leacul la boala sa pare a fi de negăsit, fiindcă el însuși nu își dorește să fie tămăduit.

..............................................................

O societate fără iubire și morală, fără dreptate și echitate, ruptă de Dumnezeu este o societate moartă.

Creștinismul, de pildă, a inspirat o întreagă cultură, nenumărate opere de artă și de literatură, moravuri și programe filozofice, sociale, metode și practici de educație, am putea spune ireproșabile. Spiritualitatea creștină este prin excelență o componentă esențială în căutarea unei etici sociale comune: ea este stâlpul civilizației europene și nu numai.

Cu toate acestea, problemele actuale pastorale și misionare care stau în fața Bisericii Ortodoxe sunt din ce în ce mai multe și complexe. Naivitatea cu care s-a manifestat Biserica de-a lungul istoriei, inclusiv în perioada pandemiei cu SARS-CoV-2, aproape că i-a adus sfârșitul.

Pentru a fi credibilă, Biserica trebuie să ia distanța necesară atunci când se impune, să fie diplomată, bineînțeles, dar totuși fermă, să fie categorică în pozițiile ei și să nu caute cumva să se acomodeze unor interpretări moderne neortodoxe, 《acordând încredere unui sistem politic impostor》, după cum ne învăța și părintele profesor Ion Bria în lucrarea "Spiritualitatea pentru timpul nostru", Geneva, 1990.

Preocupată să evite separarea pastorală de popor, autoritatea bisericească nu a examinat în mod intransigent relațiile ei cu puterea politică și nu s-a pronunțat suficient de clar, încă, în problemele de natură socială și umană delicate, dificile care se ivesc asemenea unui șarpe în fața noastră, subliniază acesta în "Pământesc și Ceresc în viața Bisericii", capitolul 3, pagina 12. 

UPCOMING EVENTS


From UE to USA and UAE

Art connects people, cultures, and hearts! It is one of the most astonishing ways to create bridges between lost brotherhoods and sisterhoods, to rekindle relationships, and to bring peace to the earth. If it is done correctly and from a noble position, art can transform minds, bodies and spirits in a better way. It is about building communities of like-minded people. Art is a form of communicating your trust to the other, to express the divine from within. @ Lady Nicoll-Hellen