ART. ETIQUETTE. LITERATURE.

 A bilingual platform dedicated to the lovers of art, literature, and everything that includes elegance and etiquette. 

Dress your home in the colors you love! 


It has been scientifically proven that art has a tremendous effect on our psychological and emotional well-being. This is why every home needs its little art gallery which can nurture, inspire, and uplift our souls.


Este dovedit științific faptul că arta are un efect extraordinar (remarcabi) asupra bunăstării noastre generale, psihologice și emoționale. Acesta este motivul pentru care fiecare apartament (casă) are nevoie de mica sa galerie de artă care să poată bucura, inspira și înălța sufletele noastre.From classical to impressionist era, to the realist or contemporary style, from modern to eclectic design, I am honored to help you to curate the most astonishing artworks from all over the world.


Based on ethical production, these masterpieces, original (authentic) or hand-made paintings, are specially created for you to bring a more peaceful, comfortable, and refined outlook to your home decor.


De la clasicism până la impresionism, la stilul realist sau contemporan, de la designul modern la cel eclectic, sunt onorată să vă pot ajuta în a achițiziona cele mai rafinate- selecte opere de artă din întreaga lume, pentru locuința domniei voastre.

Bazate pe o producția etică, sustenabilă, aceste capodopere, fie ele picturi originale (autentice), printuri, reintrepretări, ș.a.m.d., sunt special create, pentru fiecare buget, pentru a conferi o atmosferă liniștită, confortabilă și, desigur, elegantă decorului casei dumneavoastră.


Thus being said, you can check the blog section if you would love to find more details, or if you are looking to improve your knowledge in the fine art industry, through medium and long-form materials, such as news, articles, blog posts, and more. This section is dedicated not just to collectors, but also to art students and those who want to perfect their crafts (local art businesses).

Acestea fiind spuse, puteți explora secțiunea blog dacă doriți să aflați mai multe informații despre colecționarea de artă, fie prin materiale de formă medie sau lungă, cum ar fi știri, articole, postări pe blog, și multe altele. Această secțiune este dedicată nu doar colecționarilor, ci și studenților de la arte plastice, ori celor care doresc să își perfecționeze meseria (afacerile locale). 

Good manners

a way of showing your communication style 


The simple act of showing kindness, gratitude, and good manners, basically being polite, thoughtful, feels more important than ever. It is in our human nature to think about the importance of being nice to each other, but unfortunately, these modern-day ages made us forget about these issues.

We are always in the running, always on the go, letting ourselves be distracted, minimizing the value of social and business interactions. This is one of the reasons we may encounter difficulties in our professional lives, for example. From miscommunication to distrust there is a really short and fine line. 

If we want to correct, enhance, and develop our family, social, and business relationships, we need to take a deep breath and listen with an open mind to the specialists.


In this section, you will learn about the fundamental keys of a well-mannered person (e.g. how to act and dress properly at an art exhibition event), the fundamentals of intercultural/ organizational etiquette, e-mail/social media etiquette, and so on.

Thus you can create a mutually respectful and professional atmosphere in your home and work life, which can contribute to a harmonious and productive environment for you and those around you.

Simplul act de a arăta bunătate, bunăvoință, recunoștință și bune maniere, practic fiind politicoși, devine un subiect de o  importanță majoră. Stă în natura noastră umană să căutam a fi amabili unii cu ceilalți, însă odată cu înaintarea în lumea aceasta modernă din nefericire am uitat de astfel de chestiuni. 

Fiind mereu pe fugă, în mișcare, ne lăsăm distrași, minimizând valoarea interacțiunilor sociale, interumane, respectiv pe cele de afaceri. Acesta este unul dintre motivele principale din pricina căruia putem întâmpina dificultăți la locul de muncă, de exemplu. De la o exprimare nepotrivită la neîncredere există o linie foarte fină, subțire. Dacă dorim să ne corectăm, să ne îmbunătățim, să dezvoltăm relații familiale, sociale, de business, de o înaltă calitate, de lungă durată, trebuie să învățăm să ascultăm cu mintea deschisă sfaturile specialiștilor.

Așadar, în această secțiune veți afla informații utile despre principiile după care se ghidează o persoană bine-educată, fundamentele comunicării la nivel intercultural / organizațional, etică și deontologia de tip e-mail / social media, ș.a.m.d. Astfel puteți crea o atmosferă plăcută atât în viața de zi cu zi, dar și la birou, lucru ce poate contribui la productivitatea dvs. și a celor din jur.

Literature

This section includes my books such as Ancestral and Metamorphosis. RO version

Metamorphosis

o culegere de aforisme- eseuri 

O copleșitoare bucurie a frumosului este aceea de a te trezi în stadiul în care îți recunoști puterea de co-creator al acestei lumi, de sculptor al propriului tău univers.


Un asemenea dar vine numaidecât cu o responsabilitate foarte mare, însă toată strânsoarea aceasta a necunoscutului pare a se stinge undeva între răsărit și apus, acolo unde răsar și tresaltă inimile noastre de bucurie când își conștientizează vocația, calea, și se lasă ghidate de ea...


Acea vocație a inimii este aceea de a Iubi și a exprima Iubirea prin toate formele și mijloacele posibile. Vocația de a Iubi, ea însăși este o Taină. Iată, un dar divin pe care mulți oameni îl uită, îl îngroapă, îl renegă, pentru simplul fapt că, nu le-ar servi în vreun soi de schimb material.


Astfel, omul de geniu, sculptorul, artistul, actorul, scriitorul, toți aceștia se strâng în cochilile lor, se fac tot mai mici, lăsând plasticitatea, superficialitatea aceasta care ne omoară, să troneze în conștiința colectivă, în inimile triste și împietrite deja ale oamenilor.

Click here

Ancestral

un bildungsroman in versuri

"Doina amintirilor noastre se ivește acum în fața mea,

arde o floare albastră și ies mii de aburi din ea.

Căci tu m-ai omorât cândva cu nepăsarea ta;

căci tu m-ai ștrangulat deja cu minciuna."

Extras din Jurnalul Aurorei

"Dețin atlasul inimii tale,

iar tu busola sufletului meu.

Dețin vaporul lacrimilor tale,

iar tu ești ancora gândului meu!"

Fragment din Povestea lui David

Click here

About

• communication specialist • copywriter • content writer & strategist 

 I am a passionate content writer and strategist, with more than 6 years of experience in the digital marketing industry, based in Europe at the moment, which loves to create meaningful, original, and consistent content, in many languages, about the history of art, exhibitions, art collecting, and more. 

I have launched this website more than 3 years ago, initially in order to gather in one place quality-based information, news, articles, blog posts, and so on, all about the history of art, poetry, exhibitions, and so on.

Click here to find more


ARTICLES

Articles, essays, fragments from my Books.

Povestea Anei

27.11.2021

Reprezentând prototipul adolescente care a dus o viață de huzur până într-un punct, razele soarelui pictându-i zâmbete în sufletu-i zglobiu, curcubeul jucându-se sprinten prin păru-i ca spicele de grâu și luna mângâindu-i ochii ca cerul azuriu, bucurându-se de lecțiile alerte de vioară de după-amiază și de poveștile cu tâlc de seară ale iubitului...

Newsletter