O revistă culturală independentă

ARTESANE STUDIO

From the One to the other

A polyglot platform for academic writings on arts and social-human science 

        


META ARTICLES

Privind în adâncul sufletului lumii,
Un mănunchi împletit de amintiri apofatice
Veghează cu o tăcere solemnă călătoria noastră,
Asemenea unor santinele așezate sub cerul fulgerător,
Devenind simboluri ale nemărginitului.

În lumina unui dans întrerupt între sacru și profan, asistăm la dezvoltarea unui tablou în care intraductibilitatea esențelor umane devine din ce în ce mai apăsătoare, aducând o nouă perspectivă de explorare a dualității omului modern, aflat între atracția inexorabilă a materialului și chemarea inexpugnabilă a transcendentului. O ipoteză esențială...

Misiunea fundamentală a individului în societate constă în cultivarea și dezvoltarea intelectului, care reprezintă atributul suprem al personalității umane. Intelectul, caracterizat printr-o gamă diversă de cunoștințe și abilități cognitive, conferă acestei personalități o substanțială dimensiune ontologică. Această proprietate inalienabilă,...

Celebrarea limbii proprii atestă conștientizarea și asumarea unui adevăr pe care nu trebuie să-l uităm vreodată: limba exprimă identitatea noastră. Dacă o pierdem, noi înșine suntem pierduți. Suntem datori să luptăm pentru integritatea, identitatea fonetică, lexicală, semantică și stilistică a limbii noastre, să apărăm profilul și frumusețea ei, în...

În studiul anterior, intitulat "Plictisul ca simbol al rupturii de transcendență în filosofia și teologia medievală: O analiză a perspectivelor lui Augustin și Toma d'Aquino", am obținut înțelegerea că, în epoca medievală creștină, plictiseala spirituală, cunoscută și sub denumirea de akedia, era considerată o tulburare a sufletului. Termenul,...

Plecând de la premisele sale fundamentale, plictisul, o dispoziție caracterizată de absența interesului și satisfacției, intrând în sfera interpretărilor filozofice sub imperiul denumirii sale franceze ennui, se poate defini ca simbol al rupturii de transcendență, căpătând astfel o dimensiune metafizică. Ilustrând enigma mentalului colectiv,...

About Artesane Studio

Motto: From the One to the other

Short description: Artesane Studio is the quintessential platform for cultural enrichment and engagement with Western intellectualism. Driven by a singular vision, the independent bilingual magazine offers erudite discourse, impassioned essays, and reviews covering art, theology, philosophy, literature, history, politics, esoterica and culture. The genesis and evolution of Artesane Studio is a testament to its founder's unwavering dedication, perseverance, and transformation. Today, it stands as a beacon of hope, a cultural resource, and an intellectual laboratory, exploring new frontiers and forging new paths in the world of art and knowledge. In just six years, Artesane Studio has grown from a small personal blog to an independent thriving, bilingual magazine with a global reach of over 300,000 readers. The magazine is a valuable resource for anyone who seeks to understand the world around them in a more nuanced and sophisticated way. We invite you to join us on this journey of exploration and discovery, navigating the uncharted territories of the human mind and spirit.

Read more: about

FINE ART GALLERY

Portrait of a Woman of the Hofer Family, about 1470 - German (Swabian) School
Portrait of a Woman of the Hofer Family, about 1470 - German (Swabian) School

SYNOPSIS

It has been scientifically proven that art has a tremendous effect on our psychological and emotional well-being. This is why every home needs its little art gallery, which can nurture, inspire, and uplift our souls.

Based on ethical production, these masterpieces - original (authentic) or hand-made paintings - are specially created for you to bring a more peaceful, comfortable, and refined outlook to your home decor.

From classical to impressionist era, to the realist or contemporary style, from modern to eclectic design, I am honored to help you curate the most astonishing artworks from all over the world.

Thus, you can check the art section if you would love to find more details or if you are looking to improve your knowledge in the fine art industry - through medium and long-form materials, news, articles, blog posts, and more. This section is dedicated not just to collectors but also to art students and those who want to perfect their crafts (local art businesses).

Keywords: portrait, historical, still life, devotional/religious art.

Period: Renaissance, mannerism, baroque, neoclassicism, realism, pre-raphaelite, impressionism, art nouveau, art deco/surrealism, arte povera, contemporary art.


Este dovedit științific faptul că arta are un efect remarcabil asupra bunăstării noastre generale, psihologice și emoționale. Acesta este motivul pentru care fiecare casă are nevoie de mica sa galerie de artă, care să poată bucura, inspira și înălța sufletele noastre.

De la clasicism până la impresionism, la stilul realist sau contemporan, de la designul modern la cel eclectic, sunt onorată să vă pot ajuta în a achiziționa cele mai rafinate opere de artă din întreaga lume, pentru locuința domniei voastre.

Acestea fiind spuse, puteți explora secțiunea art dacă doriți să aflați mai multe informații despre colecționarea de artă. Avem materiale de formă medie sau lungă, articole academice, știri despre evenimente și multe altele. Această secțiune este dedicată nu doar colecționarilor, ci și studenților de la arte plastice ori celor care doresc să își perfecționeze meseria (afacerile locale).

FINE ART PR

Dress your home in the colors you love! 

Almond Blossom (1890), Vincent Van Gogh. Van Gogh Museum, Amsterdam
Almond Blossom (1890), Vincent Van Gogh. Van Gogh Museum, Amsterdam

FINE ART PHOTOGRAPHY

- everything about art and beyond - 

Fine-art photography is photography created in line with the vision of the photographer as an artist, using photography as a medium for creative expression. The goal of fine-art photography is to express an idea, a message, or an emotion. This stands in contrast to representational photography, such as photojournalism, which provides a documentary visual account of specific subjects and events, literally representing objective reality rather than the subjective intent of the photographer; and commercial photography, the primary focus of which is to advertise products or services. Wikipedia

  1. În societatea greacă femeia a rămas întotdeauna pe un loc secundar în faţa legii.

  2. În Grecia clasică femeile nu aveau nici un statut juridic pentru că nu erau considerate cetățeni ai Atenei.

  3. Spre deosebire de băieţi, fetele nu primeau nici un fel de instruire.

  4. La atenieni, o administrare bună a gospodăriei era echivalentă cu reușită unei căsnicii. Soția locuia într-un "gynekoniti", adică într-un spațiu destinat exclusiv femeilor, împreună cu sclavele.
  5. În familia romană autoritatea tatălui era, cel puţin în perioada Republicii, nelimitată şi absolută. Cu alte cuvinte, tatăl avea drept de viaţă şi de moarte asupra soţiei şi copiilor săi pe care îi putea maltrata, ucide sau chiar vinde ca sclavi.
  6. Căsătoria şi alegerea viitoarei soţii, respectiv alegerea viitorului soţ, o hotărau părinţii. Între cele două familii se încheia şi un contract prin care era prevăzută data căsătoriei, de obicei cu o îndelungată anticipaţie, iar data căsătoriei avea loc nu înainte ca tânărul să fi împlinit 17 ani, adică să fi devenit cetăţean roman.
  7. Societatea traco-geto-dacică era de tip falocratică, adică cu caracter de dominație socială, culturală și simbolică a bărbaților asupra femeilor.
  8. La început, "la traci era obiceiul să aibă multe femei, în aşa fel, ca de la multe femei să aibă mulţi copii, iar obiceiul acesta se spune că îşi trage obârşia de la regele Doloncos, fiul lui Kronos şi al nimfei Thraike, fiică de titan, care a avut mulţi copii de la multe femei", după cum ne amintește Eusthatius.
  9. La traci se observa clar dorința femeilor de a se sacrifica pentru soțiii lor. De exemplu, când unul din soți deceda "se isca între femeile (mortului) mari neînţelegeri, iar prietenii îşi dădeau osteneala şi arătau o nespusă râvnă ca să afle pe care dintre neveste a iubit-o mai mult cel decedat. Femeia socotită vrednică să primească cinstirea, era lăudată de bărbaţi şi de femei, apoi era înjunghiată de ruda ei cea mai apropiată. După acestea, trupul acesteia era înmormântat împreună cu cel al bărbatului ei", ne amintește Herodot.
  10. Mai târziu, reforma politico-religioasă a lui Deceneu a înlăturat aceste obiceiuri poligamice.


ANCESTRAL


METAMORPHOSIS
UPCOMING EVENTS


From UE to USA and UAE