About.ro

Prezentare generală

În conformitate cu dictatul paradigmatic "De la Unul spre Celălalt", opusul magnum al studioului Artesane este să promoveze o sinergie simbiotică între curiozitatea intelectuală și efortul creativ, prin intermediul unui cadru epistemologic de sinteză interdisciplinară.

Cu o audiență globală de peste 300.000 de persoane, revista multilingvă încearcă să faciliteze un discurs polimorf, eseuri provocatoare și articole de cercetare de calitate înaltă care abordează comprehensiv domenii precum estetica, teologia tradițională și progresistă, filosofia religiilor, literatura, istoriografia artelor, teologia politică, esoterismul și studiile culturale.

Etimologie și Simbolism: Numele revistei Artesane se înscrie într-un context etimologic care cuprinde cuvintele latine "ars" și "sanus", care înseamnă "artă", respectiv "sănătate" sau "sunet". Astfel, se creează un spațiu care unește puterea artei și cunoșterii pentru a produce o experiență intelectuală și spirituală care este rar întâlnită în media contemporană. Termenul "artesane" este un termen de circulație internațională, apărând în multe limbi latine, inclusiv spaniolă, franceză, italiană și portugheză, precum și română. În română, "artesane" este un nume masculin care conotă "artizan". "Studio", derivat din italianul "studio", se traduce prin "laborator" sau "atelier", fiind utilizat pentru a conota un loc de creație sau concepere pentru persoanele care sunt implicate în activități artistice, literare sau muzicale. Astfel, "studio" se traduce prin "loc unde activitatea artistică sau intelectuală are loc". În interpretarea sa ca "laboratorul artizanului" sau "atelierul intelectualului", Artesane Studio simbolizează inovație, autenticitate, unitate culturală și diversitate.  


Misiune și Valori

Înființată în 2017, Artesane Studio este o revistă hibridă pionieră care își propune să redefinească intelectulitatea în era postmodernă. Idealul nostru este cel de a cultiva o cultură a gândirii critice, inovația și dialogul constructiv. Scopul fiind cel de a contribui la evoluția unor framework-uri teorice noi și la o înțelegere profundă a interconexiunii și a experienței umane, astfel încât să îmbogǎțim patrimoniul colectiv intelectual, spiritual, științific și cultural. Astfel, motivați de valorile noastre fundamentale de probitate intelectuală (integritate), responsabilitate socialǎ și angajament în explorare interdisciplinarǎ, navigăm complexitǎțile scholarship-ului modern.

Autenticitate: Publicațiile noastre prezintă o gamă variată de conținut academic, inclusiv tratate filozofice, articole academice, recenzii de cărți, critici de artă și articole de opinie. Ne angajăm să publicăm conținut de înaltă calitate, care întruchipează caracteristicile unei reviste riguroase și ale editării meticuloase. Toate manuscrisele sunt supuse unui proces de evaluare colegială sau "inter pares", asigurându-se că publicațiile noastre îndeplinesc cele mai înalte standarde de excelență academică. Citiți mai multe despre acestea aici. Astfel, lucrările noastre sunt concepute pentru a fi provocatoare, captivante și accesibile cititorilor din toate mediile.

Pe cine servim?

Pe cine servim: Cititorii noștri sunt savanți, cercetători și studenți cu o pasiune comună pentru învățare și explorare intelectuală. Ei sunt conduși de dorința de a se angaja cu idei complexe, de a contesta ideologii și de a cultiva abilitățile de gândire critică. Publicațiile noastre sunt concepute să le stârnească curiozitatea, să le stimuleze facultățile intelectuale, încurajându-i să se angajeze în dialoguri constructive.

Abordare: Formatul nostru de revistă hibrid, îmbină rigurozitatea academică tradițională cu tehnici de storytelling inovatoare, elemente multimedia și caracteristici interactive, și vizează crearea unei experiënțe de lectură imersivă și bogată.


Planuri viitoare

În ultimii ani, ne-am concentrat asupra unor domenii precum scolastica, istoria filosofiei evului mediu, mistică, teologia politică și arta medievală, într-un efort de a înțelege și a analiza complexitatea fenomenelor și proceselor istorice și culturale. În viitorul apropiat, ne propunem să extindem domeniile de cercetare pentru a aborda subiecte mai largi și interconectate cu cele anterioare.

Dorim să explorăm relațiile între filosofie și știință, literatură, artă, muzică și teologie, analizând modul în care aceste discipline se influențează și se completează reciproc. În special, ne interesează următoarele subiecte:

  • Intersecția filosofiei și științei, care încearcă să combine abordările teoretice și practice pentru a înțelege fenomenul științific.
  • Rolul tehnologiei în formarea experienței umane, care investighează modul în care tehnologia influențează și este influențată de educație, cultură și societate.
  • Impactul globalizării asupra identității culturale, care analizează modul în care procesele globalizării afectează și sunt afectate de identități culturale.
  • Relațiile între artă și politică, care examinează modul în care arta reflectă și influențează politica și societatea.
  • Etica artificial intelligence (AI), care exploră consecințele etice ale dezvoltării AI și a implicațiilor ei asupra omului modern.