The Gift of Clarity

22.02.2020

Dacă Bunul Dumnezeu ar vedea mai multă dragoste, iertare, empatie, bunătate în noi, față de noi înșine cât și față de aproapele nostru, față de creația însăși, atunci Domnul poate anihila timpul acesta apocaliptic. 


Dacă Bunul Dumnezeu ar vedea că suntem mai mult unii pentru ceilalți, ci nu unii împotriva (contra) celorlalți, atunci Marele nostru Creator poate duce toată această tragedie mondială în nonexistență. Dacă Dumnezeu ar vedea mai multă Smerenie la (în) copiii Săi, atunci aceștia ar putea reveni la starea paradisiacă care există de fapt undeva, într-o stare latentă, în inimile și în conștiința lor sacră-divină.


Iar Biblia, acest Testament al Iubirii, vine să susțină teoria astfel: "Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi; Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa."


Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, 8-10
Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, SE VA SMERI, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi ÎI VOI TĂMĂDUI ȚARA." Biblia, 2 Cronici 7:14Așadar, "NU VĂ TEMEȚI! Întăriţi-vă și îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi și nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuși cu tine, NU TE VA PĂRĂSI și nu te va lăsa." Deuteronomul 31:6Voi doar să "Stăruiţi în DRAGOSTEA FRĂȚEASCĂ." Evrei 13:1, să fiți "cu EVLAVIA, cu dragostea de fraţi; cu IUBIREA de oameni." 2 Petru 1:7, căci "Roada Duhului aceasta este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia." Galateni 5:22Deci, repet, nu vă temeți fiindcă: "În dragoste nu este frică, ci DRAGOSTEA desăvârșită IZGONEȘTE FRICA , pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste." 1 Ioan 4:18De aceea, să stiți că, "Dragostea nu cade niciodată. Cât despre PROOCII SE VOR DESFIINȚA; darul limbilor va înceta; ȘTIINȚA se VA SFÂRȘI pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa." Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, 8-10


Articolul se poate găsi și pe contul personal de Facebook, mai exact: aici .