The Fruits of Clarity

17.07.2021


lubirea nu e o târguială! Iubirea e dăruire, e comuniune, e compasiune; o dulce și bună viață în armonie.
Iubirea sălăşluieşte în smerenie, iar smerenia zideşte cea mai înaltă formă de înțelepciune: însăși iubirea!
Ea nu mimează, ci e reală, devotată; e atât de superbă, autentică și unicată. Ea te prețuieşte pe tine cel care ești, dar și pe omul excepțional care devii.
lubirea e dincolo de porţile limitate ale unui raționament stupid. Iubirea e cea mai elevată, mai distinsă și mai rafinată formă de expresie.
Iubirea e mai profundă decât orice carte scrisă, nescrisă, sau studiată. Pentru că iubirea le cuprinde pe toate acestea şi mult mai multe de atât.
Iubirea nu înşeală ci rămâne fidelă, reală; ea nu sfidează, nu cârtește, sau denigrează ci încurajează. Iubirea nu știe ce înseamnă a trăda!
Ea, iubirea, e în fiecare răsărit şi asfinţit, în fiecare clipă de căință, ceas de voință, grăunte de credință.
Acolo, aici, în creație, în tine, în soare, stele, în lună și mare, în al nostru Creator e iubirea şi în mult mai multe de atât. #agape #eros #philia