Perspective - Ana

04.03.2018

În acest tip de articole vă voi prezenta câteva informații din carte, cum ar fi simbolistica, numerologia și elementele de prozodie, pentru a vă putea forma o viziune referitoare la cursul călătoriei inițiatice prin care trece fiecare personaj și la ce s-ar putea întâmpla la nivel colectiv.

Generalități

Distribuție:  7 poeme în catrene

Numerologie:

a) Numere semnificative în interior  (datele la care sunt amintite evenimentele): 7, 11, 1

b) Numere semnificative în exterior (distribuția elementelor de prozodie): 12, 7, 9, 7, 9, 7, 12  strofe

c) Numere de legătură între Ana și David: 11, între Ana, David și Aurora: 1 

Simbolistică:

a) cartea cu fundă aurie= jurnalul bunicului Alexander; punctul de plecare

b) soare, lună, stele= elemente de trezire a conștiinței; iluminare

c) oglindă= atașament; ce este ascuns în subconștient

d) mărgăritare= lumea materială în opoziție cu lumea spirituală; lumea senzațiilor vs lumea emoțiilor; lumea tangibilă vs lumea intangibilă ș.a.m.d.

e) crin, serafimi= legătura cu Divinitatea, cu Maica Domnului; creștinism

f) slove= întoarcerea la începutul creației, la sine, la strămoși

g) elemente de ciclicitate: crin; Iași; 12 la început cu 12 strofe la sfârșit