Mimetism și Antimimetic. Moartea civilizației creștine

21.07.2022


Cei care renunță la Iubire, renunță la Dumnezeu! Asemenea au făcut și politicienii noștri. Ei au renunțat la iubire, la blândețe, la frumos, pentru plăcerile lumești, de scurtă durată, trecătoare, care aduc din urma lor un miros neplăcut, respingător. Slujind dumnezeului acestei lumi haine, unui haos bine organizat, ca și copii ai Satanei, fiind împotriva iubirii, împotriva dragostei de aproapele, împotriva virtuților și ale faptele bineplăcute Domnului Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, acești oameni sunt străini de cunoașterea celor Înalte, Duhovnicești, a lucrurilor dătătoare de viață, de lumină, de bunătate, de blândețe, duioșie și căldură. Ei par a fi străini de afecțiune, de înțelegere și compasiune, fiindcă ei sunt străini de Dumnezeu.


În schimb, acești indivizi se înalță cu mintea și duhul lor cel stricăcios și putred la așa-zis valorile (nonvalori) precum minciuna, defăimarea, denigrarea și trădarea. Ei și-au întors privirea de la măreția și puterea Împăratului Ceresc ori, mai bine zis, nu au privit-o niciodată!; alergând fără încetare, în întunecimea minții lor, înspre un întuneric parcă de nepătruns, vasele sufletelor lor fiind pline de iubire de slavă deșartă, de iubirea de arginți și de cele trupești, adică fiind goale de dragostea și de Lumina Duhului Sfânt.


Astfel, dacă "cel luminat de lumina harului lui Hristos le vede limpede pe toate cu ochii cei sufletești, osebește binele de rău, virtutea de patimă, vede paguba sufletului și se depărtează de ea (...) și cu ajutorul Bunului Dumnezeu le curățește, prin pocăință și lacrimi", după cum ne învață Sfântul Tihon din Zadonsk, politicienii noștri, și cei asemenea lor, inclusiv cetățenii care îi susțin orbește, neavând o relație reală cu Bunul și Multmilostivul nostru Dumnezeu, bâjbâie în toată căutarea lor cea nefirească, animalică, devenind astfel instrumente ale unui duh mincinos, satanic, demonic, ci nu prieteni ai Duhului Sfânt.


Keywords: hedonism, atheism, nihilism