Un nou război fratricid se anunță

04.03.2022

Acela este războiul românului contra român.


Mulți dintre noi nu aplaudăm decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina, indubitabil, dar nici pe cea a lui Joe Biden de a modela viitorul omenirii după bunul său plac, fapt demonstrabil. Negreșit acest război poate avea efecte nebănuite asupra întregii planete, în special în Ucraina, evident, dar și asupra vecinilor ei deopotrivă, de pildă asupra românilor, fenomen ce nu se aduce ori este interzis a se pune în discuție! 

Această analiză se dorește a fi una mai mult filosofică, o timidă încercare, ci nu o schiță militară ori de altă natură (pentru acestea puteți vizita articolele anterioare). Ea caută mai mult să ne sustragă din granițele unui subiectivism năucitor în care suntem prinși, captivi fiind în propria mândrie, să ne elibereze din această bulă, de sub această cupolă de iluzii, din plasa de păianjen. O analiză asupra ideilor, a ideologiilor, a implementării lor, asupra culturii războiului și cum ne afectează acesta în mod direct, cum modelează aceste filosofii comportamentele sociale și în ce măsură le poate controla. Aceasta nu este o analiză cuprinzătoare, fiind distribuită și pe rețelele sociale, însă poate fi una valabilă de început. 

Să venim cu o altă perspectivă asupra lucrurilor, una ceva mai detașată, echilibrată. Chiar dacă ne apropiem de extincția speciei noastre (puțin probabil în viitorul apropiat), o astfel de idee ar putea rămâne asemenea unui testament al iubirii, undeva într-un loc mistic, tainic, nepângărit, dintr-un colț de univers.


                                                         𝐈𝐍𝐕𝐈𝐓𝐀𝐓𝐈𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐂𝐄


Unii oameni nu au reușit să exprime clar ceea ce urmează a fi pus în dezbatere, din pricina emoțiilor puternice cu care se confruntă în primul rând. Cu cât politicienii noștri ne atrag mai mult în acest conflict, cu atât repercusiunile vor fi mai grave pe o perioadă îndelungată! Nu susținerea politicii ucrainene ori a celei rusești ar trebui să ne preocupe la modul absolut deci. Bineînțeles, o analiză asupra acestor evenimente este și va rămâne necesară în contextul european în care ne aflăm, acela de trecere în așa numita nouă eră, în 𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑎̆𝑟𝑠𝑎̆𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖, dar o evaluare impecabilă, atât de timpurie, este puțin realizabilă. Orice analiză pripită se va face asupra sa este de la sine înțeles incompletă. Tocmai de aceea, 𝗻𝗶𝗺𝗶𝗰 𝗱𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗹𝗶𝗰𝘁, 𝘀̗𝗶¹ 𝗼𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗮𝗿 𝗺𝗮𝗶 𝗳𝗶, 𝗻𝘂 𝗮𝗿 𝘁𝗿𝗲𝗯𝘂𝗶 𝘀𝗮̆ 𝗻𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗶𝘇𝗲𝘇𝗲, 𝗰𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹 𝗻𝗮𝘁̗𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗮𝗿 𝘁𝗿𝗲𝗯𝘂𝗶 𝘀𝗮̆ 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝘇𝗲, 𝘀𝗮̆ 𝗻𝗲 𝘂𝗻𝗲𝗮𝘀𝗰𝗮̆. Deoarece iată - cum pe furiș, parcă - un anume om, pe numele său Fenechiu, vorbea ieri în plen despre cum indivizii ca noi ar trebui arestați pentru minunatul fapt de a îndrăzni să gândească. 

Mai amintim aici de o listă care a scandalizat o națiune întreagă. În această perspectivă, poporul a sugerat domnului B. să dea publicității lista completă a agenților străini din România. Acum, dacă cititorii vor explora contul inițiatorului, îi vor zări pe Mr. Fritz și pe mulți alți membri ai controversatului său partid. Cu alte cuvinte, lista nu e una obiectivă și, ca atare, putem concluziona că, din această cauză, inițiatorul nu a completat toate rubricile necesare. Incontestabil, sunt agenți ruși prin România. La fel cum există și austrieci, nemți, americani. Totuși, înainte de a veni cu diverse afirmații în spațiul public, este necesar să verificăm cu mare atenție datele. Nu putem acuza fără dovezi și, mai trist, doar pentru că o anumită persoană ne-ar fi antipatică, tot așa precum nu putem apela la jigniri atunci când nu mai avem argumente.


Războiul confirmă, din păcate, starea de degradare umană, sufletească la care s-a ajuns, după cum bine se poate vedea din exemplele de mai sus, la care vom adăuga numaidecât și atragerea bisericii în jocurile politice, respectiv utilizarea elementelor religioase în scopuri propagandistice: prin renumite picturi, icoane, și (sau) texte blasfemiatoare. Războiul vorbește despre noi și ce se află în interiorul nostru: un cumul de credințe auto-distructive. Războiul este un efect al lipsei de empatie, al comuniunii cu divinitatea. Războiul este o lepădare de iubire.

 
Prin urmare, orice poziționare pripită asupra a ceva, indiferent despre ce am vorbi, fiind făcută în grabă, fără a avea prea multe date, din înșelare, ne poate duce într-o înșelare și mai mare. Un adevărat istoric, cronicar, cărturar știe acestea. El știe că nu se poate pronunța asupra a ceva, a unui fenomen, eveniment politic, teatru de război etc. fără a avea un număr de date, informații corecte, verificabile, cu care să poată opera. Putem apela la o analiză de suprafață, la o schiță, dar să avem în vedere că ea este una, totuși, de început.


𝐁𝐈𝐁𝐋𝐈𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐄

• 𝑁𝑖ℎ𝑖𝑙𝑖𝑠𝑚 bit.ly/3trXmqCbit.ly/3HAgg3H

• 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚 bit.ly/3HA74ME7bit.ly/3KfBFRn

• 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚. 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑚. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑚 bit.ly/3pDFLuN

• 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚 bit.ly/3KjAr7N

• 𝐸𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖𝑠𝑚 bit.ly/3hDj19M

• 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚 bit.ly/3Ka1l1E

Pentru alte articole legate de fenomenul războiului, puteți vizita postările anterioare (2020-2021). Lista cu recomandări de carte va fi actualizată pe parcurs.
Cuvinte-cheie: relații internaționale, diplomație, conflict, război, politică

Categorie: eseu tematic, articol de opinie