17.10.2021

Adevărata barieră în comunicare nu este dată nici de nivelul de cultură generală al unui om, nici de statul său social, nici de faima sau de averea sa, ci este sensibilitatea!
Sensibilitatea este acea caracteristică primordială a omului frumos. O oază de inspirație și creativitate, sensibilitatea este esența omului smerit, demn, darnic, drept, devotat, nobil, curajos, iubitor și cumpătat.
Făcătorul acesta de bine și de pace, trebuie să fie numaidecât un om sensibil! Altfel, fără această sensibilitate el nu își poate dezvolta abilitatea de a fi empatic.
Omul sensibil se gândește la Dumnezeu, la cei din jur, la plante, la animale, la binele planetei, al universului, al stelelor, și nu doar atât. El caută să fie de ajutor, se roagă pentru aproapele său și încearcă să fie împăciuitor.