Boethius. De Consolatione Philosophiae. O perspectivă postmodernă

30.07.2023
Coëtivy Master (Henri de Vulcop?) (French, active about 1450 - 1485) - Philosophy Consoling Boethius and Fortune Turning the Wheel -
Coëtivy Master (Henri de Vulcop?) (French, active about 1450 - 1485) - Philosophy Consoling Boethius and Fortune Turning the Wheel -

Acest text este Traducerea articolului Boethius. The Consolation of Philosphy, publicat pe acest website, la data de 26.06. 2023, la care s-au adăugat câteva note. Scriitor și traducător: © Lady Nicoll-Hellen

Născut în anul 480 d.Hr., la Roma, în cadrul familiei aristocratice Anicienilor, Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius s-a afirmat ca un eminent savant, filozof și om politic al secolului al VI-lea. Acesta a reprezentat ultima expresie a culturii romane din epoca târzie și a constituit un veritabil punte între Antichitate și Scolastica medievală. Deși nu avem dovezi directe privind apartenența sa religioasă , opera sa teologică (De trinitate, De fide catholica) îl situează printre primii filozofi creștini și "doctori ai Bisericii". Pentru meritele sale intelectuale și spirituale, Papa Leon al XIII-lea l-a beatificat în anul 1891 . Boethius se înscrie cronologic în patristica târzie , dar se distinge prin abordarea unor teme și prin folosirea unei metode specifice scolasticii. Astfel, el este primul care dezvoltă o analiză detaliată a problemei universaliilor , caută să armonizeze filozofia antică cu doctrina creștină și recurge la argumente raționale (în contrast cu Augustin , care prefera alegoriile și analogiile) pentru a susține anumite adevăruri. Din punct de vedere metodologic, Boethius este primul care adoptă forma quaestiunilor , adică a unor întrebări care structurează discursul. Marele proiect al lui Boethius, traducerea în limba latină a operelor mai importante ale lui Platon i Aristotel însoțite de comentarii, a rămas nedesăvârșit. A reușit să traducă și să comenteze tratatele de logică (''Categorii'', ''Despre interpretare'', ''Analiticile'', ''Topica'', adică și Organonul) ale lui Aristotel și Introducerea în Logica lui Aristotel (Isagoge) scrisă de filosoful grec neoplatonician Porphyrius. La începutul Evului Mediu, când cunoștiinţele de limbă greacă deveniseră mai rare, traducerile lui Boethius în limba latină au reprezentat sursa principală de cunoaștere a operei lui Aristotel. A mai comentat ''Topica'' lui Cicero. [1] 

Consolarea filozofiei este o capodoperă filozofică și literară compusă în anul 523 d.Hr., în secolul al VI-lea, în timp ce era întemnițat pe nedrept din cauza unei acuzații false de trădare împotriva regelui Teodoric. [2] În această lucrare, el reflectează asupra condiției umane și asupra rolului filosofiei de a oferi alinare și înțelepciune în fața adversității. El își prezintă gândurile ca pe un dialog între el însuși și doamna filosofie, o personificare a principiilor raționale și morale care ghidează viața umană. [3] El abordează diverse subiecte, precum natura norocului, problema răului, sensul fericirii și relația dintre Dumnezeu și ființele umane. [4] Preluând teoria augustiniană asupra originii răului, Boethius se întreabă de ce există totuși suferința umană și prosperitatea celor care întorc spatele lui Dumnezeu, aluziile clare fiind îndreptate către lumea decadentă a vremii sale . Deși augustiniană în principiu, cartea lui Boethius este influențată de teme ale gândirii grecești (în unele locuri atribuie răul ignoranței, pentru ca la un moment dat să preia doctrina creaţiei din Timaios). Pe de altă parte, trimiterile explicite la Scripturi sunt aproape absente, motivele pentru acest lucru nefiind cu totul clare; se presupune, totuși, că, scriind textul în închisoare, Boethius nu a avut posibilitatea de a cita decât din memorie și, pentru a nu deforma textul biblic, a preferat să nu-l menționeze. Filosofia, personificată, este însă tema principală a cărții, Boethius dovedind o cunoaștere extrem de vastă a gândirii grecești. [5]

De asemenea, el folosește diferite forme și stiluri poetice pentru a-și îmbogăți limbajul și a-și exprima emoțiile. De exemplu, el folosește rima metrică, aliterația, alegoria și metafora pentru a crea diferite efecte și stări de spirit. [6] Opera sa a influențat mulți gânditori și scriitori de-a lungul istoriei, precum Dante, Machiavelli și CS Lewis. [7] Unul dintre cele mai cunoscute citate din opera sa este Nimic nu este mizerabil dacă nu crezi că este așa. Și, pe de altă parte, nimic nu aduce fericire dacă nu ești mulțumit de ea. [6] Acest citat ilustrează viziunea sa stoică potrivit căreia fericirea depinde mai mult de starea interioară a fiecăruia decât de circumstanțele externe. El susține că ne putem depăși nefericirea schimbându-ne perspectiva și acceptând ceea ce nu putem controla. El propune, de asemenea, că putem atinge fericirea fiind mulțumiți cu ceea ce avem și nu ne dorim mai mult decât este necesar.

Una dintre temele principale ale acestei opere este problema soartei (norocului) sau distribuția aparent aleatorie și nedreaptă a binelui și răului în viața oamenilor. Doamna Filozofie susține că norocul nu este o sursă sigură de fericire sau de sens, ci mai degrabă un concept trecător și iluzoriu, deoarece este nestatornic și imprevizibil, acesta un fenomen înșelător care poate aduce oricui atât evenimente bune, cât și rele. [9] Ea spune: "Inconstanța este însăși esența existenței ei" (Cartea a II-a, Proza 4)[8], ceea ce implică faptul că nu ar trebui să ne atașăm de bunurile externe pe care norocul le poate da sau lua. În schimb, ea îl sfătuiește pe Boethius să folosească rațiunea pentru a dobândi o perspectivă mai înaltă și mai obiectivă asupra situației sale și să caute adevăratul bine care se află în propriul suflet, astfel încât să poată transcende circumstanțele imediate și să găsească un sens și un scop în luptele sale. Îl învață pe Boethius să se detașeze de lucrurile exterioare, cum ar fi bogăția, puterea, faima sau plăcerea, și să se concentreze pe bunurile interioare pe care le posedă, cum ar fi înțelepciunea, virtutea și liberul arbitru, în cele din urmă să se concentreze pe studiul mitologiei grecești, al istoriei, al poeziei și al scripturilor. De asemenea, ea îl ajută să vadă că suferința sa nu este un semn al abandonului sau al nedreptății lui Dumnezeu, ci o parte a unui plan divin mai mare pe care el nu îl poate înțelege pe deplin cu perspectiva sa umană limitată. Ea scrie: "Dar rațiunea, cu ochii minții, are o viziune mai largă; ea observă natura tuturor lucrurilor și vede adevăratul rezultat al evenimentelor" (Cartea a III-a, Proză 9).

Doamna Filozofie, "o femeie distinsă la înfățișare, cu ochii arzători și cu priviri mai presus de felul obișnuit al oamenilor, cu o culoare vie și respirând o nesecată vigoare", [10] susține că norocul nu este o sursă sigură de fericire sau de sens, ci mai degrabă un concept trecător și iluzoriu, deoarece este nestatornic și imprevizibil, un fenomen înșelător care poate aduce oricui atât evenimente bune, cât și rele. Ea spune că. Inconstanța este însăși esența existenței ei, ceea ce implică faptul că nu ar trebui să ne atașăm de bunurile externe pe care norocul le poate da sau lua. În schimb, ea îl sfătuiește pe Boethius să folosească rațiunea pentru a dobândi o perspectivă mai înaltă și mai obiectivă asupra situației sale și să caute adevăratul bine care se află în propriul suflet, astfel încât să poată transcende circumstanțele imediate și să găsească un sens și un scop în luptele sale. Ea îl învață pe Boethius să se detașeze de lucrurile exterioare, cum ar fi bogăția, puterea, faima sau plăcerea [11], și să se concentreze asupra bunurilor interioare pe care le posedă, cum ar fi înțelepciunea, virtutea și liberul arbitru. În cele din urmă se concentrează pe studiul mitologiei grecești, al istoriei, al poeziei și al scripturilor. De asemenea, îl ajută să vadă că suferința sa nu este un semn al abandonului sau al nedreptății lui Dumnezeu, ci o parte a unui plan divin mai mare pe care nu îl poate înțelege pe deplin cu perspectiva sa umană limitată. Ea scrie. Dar rațiunea cu ochii minții are o viziune mai largă. Ea observă natura tuturor lucrurilor și vede adevăratul rezultat al evenimentelor. Doamna Filosofie este un interlocutor "impresionant" care întruchipează înțelepciunea gânditorilor din Grecia Antică, precum Platon și Aristotel. [12] Ea îl conduce pe Boethius printr-un proces de redescoperire intelectuală

O altă temă pe care Boethius o explorează în Consolarea filosofiei este natura fericirii. El definește fericirea ca fiind "starea desăvârșită prin prezența tuturor lucrurilor bune" (Cartea a III-a, Proza 2) și susține că adevărata fericire poate fi găsită doar în Dumnezeu, care este sursa tuturor lucrurilor bune. El susține că orice altceva este un dumnezeu fals care nu ne poate satisface dorințele noastre cele mai profunde și care duce adesea la mai multă suferință sau dezamăgire. Dumnezeu guvernează universul cu providența sa perfectă, iar ființele umane pot participa la planul său prin folosirea rațiunii și a virtuții. El scrie: "Omul care crede că poate fi fericit prin intermediul banilor este asemenea cuiva care a ales să se mulțumească nu cu mâncare adevărată, ci cu reprezentările sale pictate" (Cartea a II-a, Proză 2). El îi critică, de asemenea, pe cei care caută fericirea în afacerile umane, cum ar fi politica. El susține că și acestea sunt de asemenea supuse capriciilor norocului și nu ne pot oferi siguranță sau pace durabilă.

De exemplu, atunci când Dante se pierde în pădurea întunecată de la începutul Divinei Comedii, el întâlnește spiritul lui Virgiliu, care devine ghidul său prin Infern și Purgatoriu. Virgiliu îl învață pe Dante despre natura păcatului și consecințele sale, precum și despre importanța pocăinței și a răscumpărării. [Împreună, ei călătoresc prin cele nouă cercuri ale Iadului, fiind martori la pedepsele celor damnați. Sau, atunci când Odiseu s-a confruntat cu numeroase provocări în călătoria sa de întoarcere în Ithaca după Războiul Troian, înțelepciunea și liberul său arbitru l-au ajutat să depășească obstacolele. El a reușit să-l păcălească pe ciclopul Polifem și să reziste cântecului seducător al Sirenelor. Prin încercările și necazurile sale, și-a dat seama că suferința sa făcea parte dintr-un plan mai mare stabilit de zei. [În cele din urmă, a reușit să se întoarcă în Itaca și a reușit să își recupereze tronul și să se reunească cu iubita lui soție, Penelopa. Când Enea se confruntă cu pierderea devastatoare a orașului și a poporului său în poemul epic "Eneida" al lui Virgiliu, el se întreabă de ce zeii ar permite o asemenea distrugere și moarte. Prin îndrumarea și învățăturile însoțitoarei sale, zeița Venus, el reușește să găsească înțelepciunea și înțelegerea în marea schemă a lucrurilor, împlinindu-și în cele din urmă destinul de fondator al Romei. [14]

El definește fericirea ca fiind starea desăvârșită prin prezența tuturor lucrurilor bune și susține că adevărata fericire poate fi găsită doar în Dumnezeu. [15] El susține că orice altceva este un fals Dumnezeu care nu ne poate satisface dorințele noastre cele mai profunde și care duce adesea la mai multă suferință sau dezamăgire. [16] Dumnezeu guvernează universul cu providența sa perfectă, iar ființele umane pot participa la planul său prin folosirea rațiunii și a virtuții. El scrie Omul care crede că poate fi fericit prin intermediul banilor este asemenea cuiva care a ales să se mulțumească nu cu mâncare adevărată, ci cu reprezentările sale pictate. El îi critică, de asemenea, pe cei care caută fericirea în afacerile umane, cum ar fi politica. De exemplu, atunci când Enea se confruntă cu pierderea devastatoare a orașului și a poporului său în poemul epic al lui Virgiliu, Un ajutor, el se întreabă de ce zeii ar permite o asemenea distrugere și moarte. Prin îndrumarea și învățăturile tovarășei sale, zeița Venus, el reușește să găsească înțelepciunea și înțelegerea în marea schemă a lucrurilor. În cele din urmă, împlinindu-și destinul. Ca fondator al Romei.

Putem examina câteva exemple din antichitate și din modernitate pentru a contrasta atât ideile sale despre avere cu cele ale altor filosofi. Unii filosofi din Grecia antică, inclusiv stoicii și epicurienii, au promovat o concentrare pe binele interior și o detașare de Fortuna. Stoicii susțineau că ar trebui să trăim în conformitate cu logica și natura și să acceptăm că tot ceea ce ni se întâmplă face parte dintr-un scop mai mare. De asemenea, ei învățau că singurele bunuri adevărate care depind de noi sunt cele pe care le cultivăm, cum ar fi înțelepciunea, curajul, dreptatea și stăpânirea de sine. [17] Cu toate acestea, nu într-o manieră hedonistă. Potrivit epicureilor, ar trebui să căutăm plăcerea și să evităm durerea. Ei afirmau că Dumnezeu este sursa tuturor plăcerilor. Apoi, Immanuel Kant, de exemplu, a susținut că ar trebui să acționăm moral, indiferent de rezultate sau de înclinațiile noastre. El credea că avem o voință rațională care poate decide ce este bun și ce este rău pe baza unor principii morale fundamentale. [18]

În plus, el a sugerat că avem un postulat al rațiunii practice care ne permite să sperăm la fericire într-o stare viitoare care este proporțională cu virtutea noastră. [9] Acest postulat este necesar pentru ca noi să avem un sentiment de obligație morală și să ne străduim să realizăm acțiuni virtuoase. În cele din urmă, consolarea filosofiei este o meditație profundă asupra naturii fericirii și a împlinirii. Doamna filozofie susține că, prin urmare, adevărata fericire este atinsă doar atunci când mintea noastră este liberă de orice tulburări. Și atunci când ne-am dat seama că nimic nu este bun în afară de ceea ce este corect. [20] Ambele explorări ale naturii norocului, rațiunii și fericirii ne oferă o perspectivă profundă asupra experienței umane și a provocărilor cu care ne confruntăm în viață, subliniind importanța rațiunii și a virtuții în depășirea adversității și în găsirea împlinirii.

În cele din urmă, Consolarea filosofiei este o meditație profundă asupra naturii fericirii și a împlinirii. Doamna Filozofie susține că "adevărata fericire este, prin urmare, atinsă doar atunci când mintea noastră este liberă de toate tulburările și când ne-am dat seama că nimic nu este bun în afară de ceea ce este corect" (Cartea a III-a, Proză 12). Explorarea de către Boethius a naturii norocului, a rațiunii și a fericirii ne oferă o perspectivă profundă asupra experienței umane și a provocărilor cu care ne confruntăm în viață. Subliniind importanța rațiunii și a virtuții în depășirea adversităților și în găsirea împlinirii, Boethius ne amintește de potențialul de creștere și transformare care se află în fiecare dintre noi. În cele din urmă, ideile sale ne oferă o viziune puternică și inspirată asupra experienței umane și continuă să servească drept sursă de înțelepciune și îndrumare pentru cititorii din toate timpurile. Consolarea filosofiei este o lucrare atemporală care ne oferă o perspectivă asupra unora dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntăm ca ființe umane. Boethius ne prezintă o viziune convingătoare despre cum putem depăși încercările sorții și găsi adevărata fericire în Dumnezeu.

Prin urmare, este important să recunoaștem rolul factorilor externi, cum ar fi condițiile sociale și economice, în modelarea fericirii cuiva. În timp ce rațiunea și virtutea pot fi necesare pentru împlinirea personală, ele nu sunt suficiente într-o lume în care persistă inegalitățile. Este responsabilitatea noastră, ca indivizi și ca societate, să lucrăm pentru a crea o lume mai dreaptă și mai echitabilă, în care fiecare să aibă posibilitatea de a-și urmări pasiunile și de a duce o viață împlinită. Acest lucru necesită abordarea unor probleme precum sărăcia, discriminarea și lipsa accesului la educație și asistență medicală, printre altele. Consolarea filosofiei este o lucrare atemporală care ne oferă o perspectivă asupra unora dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntăm ca ființe umane. Boethius ne prezintă o viziune convingătoare despre cum putem depăși încercările Fortunei și găsi adevărata fericire în Dumnezeu. Prin urmare, este important să recunoaștem rolul factorilor externi, cum ar fi condițiile sociale și economice, în modelarea fericirii cuiva. În timp ce rațiunea și virtutea pot fi necesare pentru împlinirea personală. ele nu sunt suficiente într-o lume în care persistă inegalitățile. Acest lucru necesită abordarea unor probleme precum discriminarea și lipsa accesului la educație și la asistență medicală.

Consolarea filozofiei este o capodoperă filozofică și literară compusă în anul 523 d.Hr., în secolul al VI-lea, în timp ce era întemnițat pe nedrept din cauza unei acuzații false de trădare împotriva regelui Teodoric. [1] În această lucrare, el reflectează asupra condiției umane și asupra rolului filosofiei de a oferi alinare și înțelepciune în fața adversității. El își prezintă gândurile ca pe un dialog între el însuși și doamna filosofie, o personificare a principiilor raționale și morale care ghidează viața umană. [2] El abordează diverse subiecte, precum natura norocului, problema răului, sensul fericirii și relația dintre Dumnezeu și ființele umane. [3]

De asemenea, el folosește diferite forme și stiluri poetice pentru a-și îmbogăți limbajul și a-și exprima emoțiile. De exemplu, el folosește rima metrică, aliterația, alegoria și metafora pentru a crea diferite efecte și stări de spirit. [4] Opera sa a influențat mulți gânditori și scriitori de-a lungul istoriei, precum Dante, Machiavelli și CS Lewis. [5] Unul dintre cele mai cunoscute citate din opera sa este Nimic nu este mizerabil dacă nu crezi că este așa. Și, pe de altă parte, nimic nu aduce fericire dacă nu ești mulțumit de ea. [6] Acest citat ilustrează viziunea sa stoică potrivit căreia fericirea depinde mai mult de starea interioară a fiecăruia decât de circumstanțele externe. El susține că ne putem depăși nefericirea schimbându-ne perspectiva și acceptând ceea ce nu putem controla. El propune, de asemenea, că putem atinge fericirea fiind mulțumiți cu ceea ce avem și nu ne dorim mai mult decât este necesar.

Una dintre temele principale ale acestei opere este problema soartei (norocului) sau distribuția aparent aleatorie și nedreaptă a binelui și răului în viața oamenilor. Doamna Filozofie susține că norocul nu este o sursă sigură de fericire sau de sens, ci mai degrabă un concept trecător și iluzoriu, deoarece este nestatornic și imprevizibil, acesta un fenomen înșelător care poate aduce oricui atât evenimente bune, cât și rele. [7] Ea spune: "Inconstanța este însăși esența existenței ei" (Cartea a II-a, Proza 4)[8], ceea ce implică faptul că nu ar trebui să ne atașăm de bunurile externe pe care norocul le poate da sau lua. În schimb, ea îl sfătuiește pe Boethius să folosească rațiunea pentru a dobândi o perspectivă mai înaltă și mai obiectivă asupra situației sale și să caute adevăratul bine care se află în propriul suflet, astfel încât să poată transcende circumstanțele imediate și să găsească un sens și un scop în luptele sale. Îl învață pe Boethius să se detașeze de lucrurile exterioare, cum ar fi bogăția, puterea, faima sau plăcerea, și să se concentreze pe bunurile interioare pe care le posedă, cum ar fi înțelepciunea, virtutea și liberul arbitru, în cele din urmă să se concentreze pe studiul mitologiei grecești, al istoriei, al poeziei și al scripturilor. De asemenea, ea îl ajută să vadă că suferința sa nu este un semn al abandonului sau al nedreptății lui Dumnezeu, ci o parte a unui plan divin mai mare pe care el nu îl poate înțelege pe deplin cu perspectiva sa umană limitată. Ea scrie: "Dar rațiunea, cu ochii minții, are o viziune mai largă; ea observă natura tuturor lucrurilor și vede adevăratul rezultat al evenimentelor" (Cartea a III-a, Proză 9).

Doamna Filozofie susține că norocul nu este o sursă sigură de fericire sau de sens, ci mai degrabă un concept trecător și iluzoriu, deoarece este nestatornic și imprevizibil, un fenomen înșelător care poate aduce oricui atât evenimente bune, cât și rele. Ea spune că. Inconstanța este însăși esența existenței ei, ceea ce implică faptul că nu ar trebui să ne atașăm de bunurile externe pe care norocul le poate da sau lua. În schimb, ea îl sfătuiește pe Boethius să folosească rațiunea pentru a dobândi o perspectivă mai înaltă și mai obiectivă asupra situației sale și să caute adevăratul bine care se află în propriul suflet, astfel încât să poată transcende circumstanțele imediate și să găsească un sens și un scop în luptele sale. Ea îl învață pe Boethius să se detașeze de lucrurile exterioare, cum ar fi bogăția, puterea, faima sau plăcerea [9], și să se concentreze asupra bunurilor interioare pe care le posedă, cum ar fi înțelepciunea, virtutea și liberul arbitru. În cele din urmă se concentrează pe studiul mitologiei grecești, al istoriei, al poeziei și al scripturilor. De asemenea, îl ajută să vadă că suferința sa nu este un semn al abandonului sau al nedreptății lui Dumnezeu, ci o parte a unui plan divin mai mare pe care nu îl poate înțelege pe deplin cu perspectiva sa umană limitată. Ea scrie. Dar rațiunea cu ochii minții are o viziune mai largă. Ea observă natura tuturor lucrurilor și vede adevăratul rezultat al evenimentelor. Doamna Filosofie este un interlocutor "impresionant" care întruchipează înțelepciunea gânditorilor din Grecia Antică, precum Platon și Aristotel. [10] Ea îl conduce pe Boethius printr-un proces de redescoperire intelectuală

O altă temă pe care Boethius o explorează în Consolarea filosofiei este natura fericirii. El definește fericirea ca fiind "starea desăvârșită prin prezența tuturor lucrurilor bune" (Cartea a III-a, Proza 2) și susține că adevărata fericire poate fi găsită doar în Dumnezeu, care este sursa tuturor lucrurilor bune. El susține că orice altceva este un dumnezeu fals care nu ne poate satisface dorințele noastre cele mai profunde și care duce adesea la mai multă suferință sau dezamăgire. Dumnezeu guvernează universul cu providența sa perfectă, iar ființele umane pot participa la planul său prin folosirea rațiunii și a virtuții. El scrie: "Omul care crede că poate fi fericit prin intermediul banilor este asemenea cuiva care a ales să se mulțumească nu cu mâncare adevărată, ci cu reprezentările sale pictate" (Cartea a II-a, Proză 2). El îi critică, de asemenea, pe cei care caută fericirea în afacerile umane, cum ar fi politica. El susține că și acestea sunt de asemenea supuse capriciilor norocului și nu ne pot oferi siguranță sau pace durabilă.

De exemplu, atunci când Dante se pierde în pădurea întunecată de la începutul Divinei Comedii, el întâlnește spiritul lui Virgiliu, care devine ghidul său prin Infern și Purgatoriu. Virgiliu îl învață pe Dante despre natura păcatului și consecințele sale, precum și despre importanța pocăinței și a răscumpărării. [Împreună, ei călătoresc prin cele nouă cercuri ale Iadului, fiind martori la pedepsele celor damnați. Sau, atunci când Odiseu s-a confruntat cu numeroase provocări în călătoria sa de întoarcere în Ithaca după Războiul Troian, înțelepciunea și liberul său arbitru l-au ajutat să depășească obstacolele. El a reușit să-l păcălească pe ciclopul Polifem și să reziste cântecului seducător al Sirenelor. Prin încercările și necazurile sale, și-a dat seama că suferința sa făcea parte dintr-un plan mai mare stabilit de zei. [În cele din urmă, a reușit să se întoarcă în Itaca și a reușit să își recupereze tronul și să se reunească cu iubita lui soție, Penelopa. Când Enea se confruntă cu pierderea devastatoare a orașului și a poporului său în poemul epic "Eneida" al lui Virgiliu, el se întreabă de ce zeii ar permite o asemenea distrugere și moarte. Prin îndrumarea și învățăturile însoțitoarei sale, zeița Venus, el reușește să găsească înțelepciunea și înțelegerea în marea schemă a lucrurilor, împlinindu-și în cele din urmă destinul de fondator al Romei. [14]

El definește fericirea ca fiind starea desăvârșită prin prezența tuturor lucrurilor bune și susține că adevărata fericire poate fi găsită doar în Dumnezeu. [15] El susține că orice altceva este un fals Dumnezeu care nu ne poate satisface dorințele noastre cele mai profunde și care duce adesea la mai multă suferință sau dezamăgire. [16] Dumnezeu guvernează universul cu providența sa perfectă, iar ființele umane pot participa la planul său prin folosirea rațiunii și a virtuții. El scrie Omul care crede că poate fi fericit prin intermediul banilor este asemenea cuiva care a ales să se mulțumească nu cu mâncare adevărată, ci cu reprezentările sale pictate. El îi critică, de asemenea, pe cei care caută fericirea în afacerile umane, cum ar fi politica. De exemplu, atunci când Enea se confruntă cu pierderea devastatoare a orașului și a poporului său în poemul epic al lui Virgiliu, Un ajutor, el se întreabă de ce zeii ar permite o asemenea distrugere și moarte. Prin îndrumarea și învățăturile tovarășei sale, zeița Venus, el reușește să găsească înțelepciunea și înțelegerea în marea schemă a lucrurilor. În cele din urmă, împlinindu-și destinul. Ca fondator al Romei.

Putem examina câteva exemple din antichitate și din modernitate pentru a contrasta atât ideile sale despre avere cu cele ale altor filosofi. Unii filosofi din Grecia antică, inclusiv stoicii și epicurienii, au promovat o concentrare pe binele interior și o detașare de Fortuna. Stoicii susțineau că ar trebui să trăim în conformitate cu logica și natura și să acceptăm că tot ceea ce ni se întâmplă face parte dintr-un scop mai mare. De asemenea, ei învățau că singurele bunuri adevărate care depind de noi sunt cele pe care le cultivăm, cum ar fi înțelepciunea, curajul, dreptatea și stăpânirea de sine. [17] Cu toate acestea, nu într-o manieră hedonistă. Potrivit epicureilor, ar trebui să căutăm plăcerea și să evităm durerea. Ei afirmau că Dumnezeu este sursa tuturor plăcerilor. Apoi, Immanuel Kant, de exemplu, a susținut că ar trebui să acționăm moral, indiferent de rezultate sau de înclinațiile noastre. El credea că avem o voință rațională care poate decide ce este bun și ce este rău pe baza unor principii morale fundamentale. [18]

În plus, el a sugerat că avem un postulat al rațiunii practice care ne permite să sperăm la fericire într-o stare viitoare care este proporțională cu virtutea noastră. [9] Acest postulat este necesar pentru ca noi să avem un sentiment de obligație morală și să ne străduim să realizăm acțiuni virtuoase. În cele din urmă, consolarea filosofiei este o meditație profundă asupra naturii fericirii și a împlinirii. Doamna filozofie susține că, prin urmare, adevărata fericire este atinsă doar atunci când mintea noastră este liberă de orice tulburări. Și atunci când ne-am dat seama că nimic nu este bun în afară de ceea ce este corect. [20] Ambele explorări ale naturii norocului, rațiunii și fericirii ne oferă o perspectivă profundă asupra experienței umane și a provocărilor cu care ne confruntăm în viață, subliniind importanța rațiunii și a virtuții în depășirea adversității și în găsirea împlinirii.

În cele din urmă, Consolarea filosofiei este o meditație profundă asupra naturii fericirii și a împlinirii. Doamna Filozofie susține că "adevărata fericire este, prin urmare, atinsă doar atunci când mintea noastră este liberă de toate tulburările și când ne-am dat seama că nimic nu este bun în afară de ceea ce este corect" (Cartea a III-a, Proză 12). Explorarea de către Boethius a naturii norocului, a rațiunii și a fericirii ne oferă o perspectivă profundă asupra experienței umane și a provocărilor cu care ne confruntăm în viață. Subliniind importanța rațiunii și a virtuții în depășirea adversităților și în găsirea împlinirii, Boethius ne amintește de potențialul de creștere și transformare care se află în fiecare dintre noi. În cele din urmă, ideile sale ne oferă o viziune puternică și inspirată asupra experienței umane și continuă să servească drept sursă de înțelepciune și îndrumare pentru cititorii din toate timpurile. Consolarea filosofiei este o lucrare atemporală care ne oferă o perspectivă asupra unora dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntăm ca ființe umane. Boethius ne prezintă o viziune convingătoare despre cum putem depăși încercările sorții și găsi adevărata fericire în Dumnezeu.

Prin urmare, este important să recunoaștem rolul factorilor externi, cum ar fi condițiile sociale și economice, în modelarea fericirii cuiva. În timp ce rațiunea și virtutea pot fi necesare pentru împlinirea personală, ele nu sunt suficiente într-o lume în care persistă inegalitățile. Este responsabilitatea noastră, ca indivizi și ca societate, să lucrăm pentru a crea o lume mai dreaptă și mai echitabilă, în care fiecare să aibă posibilitatea de a-și urmări pasiunile și de a duce o viață împlinită. Acest lucru necesită abordarea unor probleme precum sărăcia, discriminarea și lipsa accesului la educație și asistență medicală, printre altele. Consolarea filosofiei este o lucrare atemporală care ne oferă o perspectivă asupra unora dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntăm ca ființe umane. Boethius ne prezintă o viziune convingătoare despre cum putem depăși încercările Fortunei și găsi adevărata fericire în Dumnezeu. Prin urmare, este important să recunoaștem rolul factorilor externi, cum ar fi condițiile sociale și economice, în modelarea fericirii cuiva. În timp ce rațiunea și virtutea pot fi necesare pentru împlinirea personală. ele nu sunt suficiente într-o lume în care persistă inegalitățile. Acest lucru necesită abordarea unor probleme precum discriminarea și lipsa accesului la educație și la asistență medicală.


Bibliografie

  • Boethius. (2008). The Consolation of Philosophy. Oxford University Press.
  • Chadwick, H. (1981). Boethius: The Consolation of Philosophy. Clarendon Press.
  • Marenbon, J. (2003). Boethius. Oxford University Press.

Articole

: Boethius (524). The Consolation of Philosophy (Book II). Translated by H.R. James (1897). Retrieved from https://www.gutenberg.org/files/14328/14328-h/14328-h.htm

: Boethius (524). The Consolation of Philosophy (Book III-V). Translated by H.R. James (1897). Retrieved from https://www.gutenberg.org/files/14328/14328-h/14328-h.htm

: Boethius, The Consolation of Philosophy (2012) Dover Publication. https://www.google.ro/books/edition/The_Consolation_of_Philosophy/xa3CAgAAQBAJ?hl=ro&gbpv

: "The Consolation of Philosophy Summary". (n.d.). In WikiSummaries. Retrieved June 17, 2023, from https://wikisummaries.org/the-consolation-of-philosophy/

: "Happiness". (n.d.). In Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved June 17, 2023, from https://plato.stanford.edu/entries/happiness/

: "Boethius". (n.d.). In Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved June 17, 2023, from https://iep.utm.edu/boethius/

Surse externe:

1). en.wikipedia.org; 2). gutenberg.org; 3). chaucer.fas.harvard.edu

4). reformationbiblecollege.org ; 5). plato.stanford.edu ;

6). britannica.com ; 7). library.wales; 8). academic.oup.com