Celebrarea limbii proprii atestă conştientizarea şi asumarea unui adevăr pe care nu trebuie să-l uităm vreodată: limba exprimă identitatea noastră. Dacă-l pierdem, noi înşine suntem pierduţi. Suntem datori să luptăm pentru integritatea, identitatea fonetică, lexicală, semantică şi stilistică a limbii noastre, să-i apărăm profilul şi frumuseţea, în...