,

10.08.2021

Singura datorie pe care o avem pe această lume e cea față de Dumnezeu. Această datorie constă în bucuria de a fi în armonie cu natura, cu timpul, cu oamenii, cu viața și cu moartea (...); cu însăși toată creația.
Aceasta e unica datorie a omului pe acest pământ! Să alegi binele și să renunți la rău; să nu...


lubirea nu e o târguială! Iubirea e dăruire, e comuniune, e compasiune; o dulce și bună viață în armonie.
Iubirea sălăşluieşte în smerenie, iar smerenia zideşte cea mai înaltă formă de înțelepciune: însăși iubirea!
Ea nu mimează, ci e reală, devotată; e atât de superbă, autentică și unicată. Ea te prețuieşte pe tine cel care ești, dar...

Inima mea nu are încredere în oameni, sufletul se dăruiește complet lui Dumnezeu; mintea refuză să accepte superficialitatea, ipocrizia aceasta care patronează modernitatea(...) toată nădejdea a rămas și rămâne veșnic la Bunul Dumnezeu.

Smerenia

10.04.2021

Smerenia este Cheia spre Împărăția Cerurilor! Smerenia este cheia spre o viață și o lume mai bună pentru că prin smerenie ne putem deschide orizonturile, aria de gândire.
Altfel spus, smerenia nu doar că ne înnobilează sufletele și inimile, ci prin puterea ei omul dobândește și cultivă adevăratul său potențial creator, atât ca individ și nu doar...

Adorația lui Dumnezeul cel Adevărat este hrană pentru sufletul nostru și nu există nimic care să poată suplini starea aceasta de pace, de liniște și plenitudine, pe care o dobîndim procedând întocmai, adică adorându-l pe Domnul nostru.
Dumnezeu este Soarele (lumina și caldura) inimilor noastre și Luna (magia) tuturor gândurilor și emoțiilor, și...

O copleșitoare bucurie a frumosului se întrezărește atunci când îți recunoști puterea de cocreator al acestei lumi, de sculptor al propriului tău univers.