About site

Deschis publicului larg, din data de 28 Noiembrie 2017, website-ul nicollhellen.com se dorește a fi o platformă destinată iubitorilor de artă, de literatură și de tot ce înglobează eleganța, rafinamentul, bunul gust și frumosul.

Site-ul este structurat pe trei planuri într-un mod cât se poate de bine organizat, astfel încât să reușească să faciliteze navigarea vizitatorilor, cele trei planuri fiind:


 Dimensiunea Literatură este deschisă de rubrica Cărți.

Această rubrică include fragmente din operele fondatoarei acestui site, cum ar fi bildungsromanul în versuri "Ancestral", nuvela fantastică "Călători prin timp" și culegerea de aforisme "Metamorphosis".

1. "Ancestral" este un bildungsroman în versuri, cu o tentă de povestire în ramă, împărțit pe două volume, anume volumul 1: "Dincolo de timp" și volumul 2: "Labirintul Muzelor", care își propune să urmărească drama tânărului din secolului al XXI-lea, al generației anilor de după 1990, și cum reușește acesta să își metamorfozeze patimile în virtuți și vicisitudinile în succese, într-o lume care nu se arată deloc a-fi propice; o lume care face parte din acest puzzle nesfârșit numit el destin.

2. "Metamorphosis" : este o culegere de aforisme, preponderent în versuri, scrisă într-o notă optimistă, care urmărește să pătrundă tainele lumii acesteia și să motiveze cititorul.

Anunț: Nu voi mai publica cartea "Metamorphosis" în anul 2018 pentru că doresc să adun 365 de cugetări. În principiu, intuiesc că aș termina această carte undeva pe la jumătatea anului 2019, început de an 2020 chiar.


Dimensiunea Artistică cuprinde rubricile Portofolio, ArtsyBlog și, nu în cele din urmă, rubrica Evenimente.

1. Portofolio: include prezentări de fotografie, cu precădere pe tematică istorică și filozofică. Aceste proiecte sunt lansate în urma unor documentații minuțioase, în vederea promovării valorilor de Bine, Adevăr, Noblețe, Echitate și a valorilor culturale strămoșești. 

2. Arstyblog: numită și rubrica artistul lunii. În prima parte a acestei rubrici am făcut o incursiune în Istoria Artei Plastice Universale, mai exact pe parcursul întregului an 2018, iar în cea de-a doua parte a acestei rubrici vom face o incursiune în Istoria Artei Plastice Românești, mai precis în prima parte a anului 2019, urmând ca abia la jumătatea anului 2019, chiar spre finele anului, să promovez artiști (plastici) atât din țara noastră, cât și de peste hotare.

3. Evenimente: această rubrică se ocupă cu promovarea de evenimente cultural-artistice, pentru început în județul Iași, cum ar fi: spectacole de teatru, operă, balet, vernisaje și, nu în ultimul rând, lansări de carte. Aceste proiecte sunt adesea elaborate în urma unor colaborări cu centrele culturale din Iași, în vederea trezirii și/(sau) dezvoltării interesului tinerilor pentru aceste sfere ale existenței lor; lucruri fără de care o societate nu ar putea exista și nu ar putea progresa.


Parteneriate este acoperită de rubricile

1. Contact: include informații despre modalitățile prin care mă puteți contacta și adresele social media.

2. Despre mine: include informații generale privitoare la studii, premii, certificări ș.a.m.d.Acestea fiind spuse, vă urez un călduros bun venit și o ședere cât mai plăcută!

Cu drag,

Nicoll Hellen


Update: 14 Noiembrie 2018