About site

Acest website se dorește a fi o platformă destinată iubitorilor de artă, de literatură și de tot ce înglobează eleganța, rafinamentul, bunul gust și frumosul. Structurat fiind pe trei planuri, acest proiect a fost creat cu scopul de a aduna într-un singur lor informații de calitate din domeniul artistic- cultural, și nu numai, informații care pot servi persoanelor aspirante în conturarea cunoștințelor lor din această sferă de activitate.

Cu alte cuvinte, ceea ce veți găsi aici poate ajuta în elevarea și emanciparea acelor suflete dornice de a oferi profunzime, bucurie, profesionalism, altfel spus de a sluji cu demnitate comunității din care fac parte. Ceea ce veți găsi aici este destinat pentru toți cei care vor alege mereu o lectură bună, fie în zilele însorite de vară fie în serile liniștite de toamnă, în detrimentul zgomotelor fără fond, sunet, fără nimic.


Rubrica Literară este deschisă de secțiunea Books.

Această rubrică include fragmente din operele fondatoarei acestui site, cum ar fi bildungsromanul în versuri "Ancestral", nuvela fantastică "Călători prin timp" și culegerea de aforisme "Metamorphosis".

1. "Ancestral" este un bildungsroman în versuri, cu o tentă de povestire în ramă, împărțit pe două volume, anume volumul 1 "Dincolo de timp" și volumul 2 "Labirintul Muzelor", care își propune să urmărească drama tânărului din secolului al XXI-lea, al generației anilor de după 1990, și cum reușește acesta să își metamorfozeze patimile în virtuți și vicisitudinile în succese, într-o lume care nu se arată deloc a-fi propice; o lume care face parte din acest puzzle nesfârșit numit el destin.

2. "Metamorphosis" : este o culegere de aforisme, scrisă într-o notă optimistă, care urmărește să îl ajute pe cititorul ei în descoperirea și înțelegerea mai multor sisteme de gândire la care se poate raporta natura noastră umană și cum poate folosi acesta, informațiile prezentate în carte, atât în folosul său cât și a celor din jur.


Rubrica Arts and Culture cuprinde secțiunile ArtsyBlog , Events și, nu în cele din urmă, secțiunea Photography.

1. ArstyBlog numită și rubrica artistul lunii. În prima parte a acestei rubrici am făcut o incursiune în Istoria Artei Plastice Universale, mai exact pe parcursul întregului an 2018, iar în cea de-a doua parte a acestei rubrici vom face o incursiune în Istoria Artei Plastice Românești, mai precis în prima parte a anului 2019, după care, spre finele anului 2019, vom învăța ce este de fapt un artsy blog, cum se construiește un artsy blog, și cum poți obține un venit dintr-un astfel de blog.

3. Evenimente: această rubrică se ocupă cu promovarea de evenimente cultural-artistice, pentru început în județul Iași, evenimente precum: spectacole de teatru, operă, balet, vernisaje și, nu în ultimul rând, lansări de carte. Aceste programe sunt adesea elaborate în urma unor colaborări cu centrele culturale din Iași, în vederea trezirii și/(sau) dezvoltării interesului tinerilor pentru aceste sfere ale existenței lor; lucruri fără de care o societate nu ar putea exista și nu s-ar putea dezvolta.

3. Photography: include prezentări de fotografie, cu precădere pe tematică istorică și filozofică. Aceste proiecte sunt lansate în urma unor documentații minuțioase, în vederea promovării valorilor de Bine, Adevăr, Noblețe, Echitate și a valorilor culturale strămoșești.  

Rubrica Marketing Services este acoperită de secțiunile About și Contact.

1.  About, segmentată în About site și About me, include informații generale privitoare la scopul acestei platforme, dar și la profesia, premiile, certificările ș.a.m.d. ale creatorului de conținut.

2. Contact include informații despre modalitățile prin care mă puteți contacta, implicit adresele social media.

3. Marketing Services este rubrica prin care puteți descoperi ce servicii profesionale vă pot pune la dispoziție, începând cu Luna Octombrie 2019, servicii precum Consultanță în IT, Creare de conținut, Strategii de Marketing pentru afacerea dumneavoastră și nu doar atât. Acestea fiind spuse, vă urez un călduros bun venit și o ședere cât mai plăcută!

Cu drag,

Nicoll Hellen


Update: 3 Iulie 2019